HİZMETLERİMİZ

YAZILIM / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ TERCÜMESİ
Elinizde bulunan Türkçe ya da yabancı dilde yazılı yazılım, bilgisayar teknolojisi konulu bir metin ya da belgenin (Yazılımlarınız, bilişim konulu dergi, makale, yayınlarınız; bilgisayar teknolojisi konulu broşür, katalog ve metinler

AKADEMİK / BİLİMSEL TERCÜME
Elinizde bulunan Türkçe ya da yabancı dilde yazılı akademik-bilimsel bir metin ya da belgenin (Tez, araştırma, inceleme yazısı, makale, lisansüstü- master tezi, doktora çalışması, tez dosyaları, makale ve yayınlarınız vs ) yabancı

TİCARİ TERCÜME
Elinizde bulunan Türkçe ya da yabancı dilde yazılı ticari bir metin ya da belgenin (İthalat, İhracat, Gümrükleme, Nakliyat, Lojistik, Ticaret, Ekonomi, İşletmecilik, Yönetim;  Noter tasdikli ya da tasdiksiz her türlü özleşme, protoko

TEKNİK TERCÜME
Teknik çeviri, elinizde bulunan Türkçe ya da yabancı dilde yazılı teknik bir metin ya da belgenin ( katalog, broşür, dergi, mecmua, makale, araştırma yazısı, tez, bilimsel inceleme yazısı, teknik şartname, ihale şartnamesi, yatırım

HUKUKİ TERCÜME
Elinizde bulunan Türkçe ya da yabancı dilde yazılı hukuki bir metin ya da belgenin (Duruşma tutanakları, Celpname, mahkeme kararları, temyiz kararı, yargı kararı, dava itiraz dilekçeleri, savunma dosyaları, iddianame ve sair adli evrakı